Tackle Belts & Hip Bags

Black Magic Waist Pack
Daiwa Hip Bag ( C )
Daiwa Hip Bag LT
Rapala Countdown Hip Pack
Rapala Urban Hip Pack
Yamashita Eging Leg Bag
Daiwa Fishing Belt
Rapala classic Urban Sling Bag
Rapala Urban Sling Fishing Bag
Hook'em Bait Tackle Box
Rapala Hip Pack LTD Edition
Rapala Jungle Hip Pack